OBVESTILO ZA UČENCE IN STARŠE 9. RAZREDA – PRESTAVLJEN ROK ZA PRIJAVO V SREDNJE ŠOLE

MIZŠ je šole obvestilo, da bo prestavljen rok za prijavo za vpis v srednje šole in dijaške domove. O natančnih datumih in novih rokih nas bodo obvestili naknadno v naslednjih dneh, kar bomo objavili na spletni strani šole.

Vsi učenci, ki še niste oddali prijavnic, jih zadržite doma in sledite navodilom na spletni strani šole.

Obenem sporočajo, da bodo srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so vpisni pogoj za vpis v nekatere srednješolske izobraževalne programe, ali razgovorov s kandidati, ki bi se želeli prijaviti v športne oddelke, te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno – izobraževalne dejavnosti.

Dajana Nedoh, šolska pedagoginja

Obvestilo za učence in starše 9. razreda – informativni dan

Vse srednje šole in dijaški domovi v Sloveniji organizirajo informativni dan, na katerem bodo učenci, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost, dobili podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju ter druge informacije v zvezi s programi.

V petek, 14. 2. 2020, ne bo pouka za učence devetega razreda.

 Informativna dneva bosta:

  •  v petek, 14. februarja, ob 9.  in ob 15. uri  ter
  •  v soboto, 15. februarja, ob 9. uri.

  Za vse učence 9. razreda bo šola odjavila malico in kosila !

Dajana Nedoh, šolska pedagoginja

Obvestilo za učence in starše 9. razreda – razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2020/2021, roditeljski sestanek za starše 9. razreda, 11. 2. 2020 ob 16.30

Seznanjamo vas, da je izšel razpis za vpis v srednje šole. Obveščamo,  da je  RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 objavljen in dosegljiv le v elektronski obliki na spodnjem spletnem naslovu: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/srednjesolski_izobrazevalni_programi/.

 Svetujemo, da se z vsebino razpisa podrobno seznanite učenci in starši.

 V primeru dodatnih informacij in pojasnil se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko Dajano Nedoh na Osnovni šoli Koper oz. na svetovalne službe srednjih šol.

Obenem vas obveščamo, da bo potekal roditeljski sestanek za starše 9. razreda o karierni orientaciji (rokovnik, postopek vpisa, mreža šol…) v torek, 11. 2. 2020 ob 16.30.

 Dajana Nedoh, šolska svetovalna služba

Obvestilo za učence in starše 9. razreda – dan odprtih vrat na Elektro in pomorski šoli Portorož , Gimnaziji Gian Rinaldo Carli in Škofijski gimnaziji Vipava

Učence in starše 9. razreda obveščamo, da bodo  potekali dnevi odprtih vrat na :

  • Srednji elektro in pomorski šoli Portorož, Pot pomorščakov 4, v torek, 3. 12. 2019, ob 17.30,
  • Gimnaziji Gian Rinaldo Carli Koper,  Gimnazijski trg 7, v četrtek, 5. 12. 2019, ob 17.00,
  • Škofijski gimnaziji Vipava, Goriška cesta 29, v soboto, 7.12.2019, ob 9.00.

 Dajana Nedoh, šolska pedagoginja

Stran 1 od 212