Šolski vrt novembra

V mesecu novembru se je oblikovala skupina otrok iz 1., 2., 3., in 4. razreda, ki bo v tekočem šolskem letu skrbela za šolski vrt. Na prvih dveh srečanjih so učenci risali svoj »sanjski vrt« in izdelovali ptičje hišice iz odpadnega materiale za lačne ptičke. Ptički so otrokom hvaležni in veselo zobajo semena.
Učiteljici Jasna in Andreja