• Predlog sklepa k 1. točki: svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 2. seje sveta staršev Osnovne šole Koper.
  • Čistopis poslovnika

 

 

Predlog sklepa k 3. točki: Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani Poslovnim poročilom Osnovne šole Koper za leto 2016 in daje ________________ mnenje k Poslovnemu poročilu Osnovne šole Koper za leto 2016.

 

Predlog sklepa k 4. točki: svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Koper za leto 2017 in daje _____________ mnenje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Osnovne šole Koper za leto 2017.

 

Predlog sklepa k 5. točki: svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s pobudami in predlogi staršev.

 

Predlog sklepa k 6. točki: svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z analizo učnega uspeha učencev Osnovne šole Koper v prvem polletju 2016/2017.

 

Predlog sklepa k 7. točki: svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z uresničevanjem vzgojnega načrta Osnovne šole Koper.

 

Predlog sklepa k 8. točki: svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s presekom stanja odprtih terjatev zavoda do staršev za neplačane storitve, plačilno disciplino in plačilno politiko (šolske storitve in prehrana).

 

Predlog sklepa k 9. točki: svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s projekti na Osnovni šoli Koper in aktivnostmi ob 10. obletnici šole.

(Skupno 7 obiskov, današnjih obiskov 1)