Šolski okoliš je opredeljen z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper (Ur. list RS, št. 4/2006, 11/2006, 40/2007 in 71/2008) in obsega: območje KS Koper-Center, KS Škocjan razen naselij Škocjan in Manžan ter del KS Olmo-Prisoje, ki obsega prostorske okoliše 0129, 0128, 0143 in 0146. Šola ima tudi skupni šolski okoliš z OŠ Dušana Bordona in sicer prostorske okoliše 0145, 0352, 0116, 0115, 011 in 0114 v KS Olmo-Prisoje.

Otroke z območja skupnega šolskega okoliša se na osnovi dogovora med šolama vpisuje v eno izmed šol.

Vloge staršev iz drugih šolskih okolišev za všolanje učencev na našo šolo obravnavamo individualno (šolska svetovalna služba in vodstvo).

Related Images:

(Skupno 2.617 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost