Šolska svetovalna služba

 

Šolska svetovalna služba je namenjena učencem, staršem in pedagoškim delavcem na šoli. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi z ustreznimi zunanjimi ustanovami. Cilj dela svetovalne službe v šoli je, da pomaga in sodeluje, da bi vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota in vsi njeni posamezni deli čimbolj učinkovito uresničevali zastavljene vzgojno-izobraževalne cilje. Osnovne oblike dela so svetovanje, posvetovanje in neposredna pomoč na naslednjih področjih dela:

 • učenje in poučevanje;
 • šolska kultura, vzgoja, klima, red;
 • telesni, osebni in socialni razvoj;
 • poklicna orientacija;
 • socialno-ekonomske stiske.

V šolski svetovalni službi lahko učenci in starši poiščete tudi informacije, nasvete in pomoč v primerih, ki se nanašajo na naslednja področja:
vpis, sprejem in uvajanje otrok v šolo,

 • vpis, sprejem in uvajanje otrok v šolo,
 • prepis učencev višjih razredov,
 • šolanje na domu,
 • svetovanje in pomoč v zvezi z učnim uspehom, vedenjskimi in razvojnimi odstopanji,
 • postopki v zvezi z vključevanjem otrok s posebnimi potrebami,
 • postopki v zvezi z evidentiranjem in identifikacijo nadarjenih učencev,
 • poklicno informiranje in svetovanje,
 • učne težave,
 • vedenjske težave,
 • subvencioniranje prehrane, šole v naravi,
 • medvrstniško nasilje,
 • nasilje v družini,
 • mediacija,
 • solidarnostni sklad.

Svetovalna služba je dosegljiva v dopoldanskem času od 8.00 do 14.00 ure in v popoldanskem času po dogovoru.

Svetovalne delavke:

Marina Makor, psihologinja, tel. 05 66 38 121, e-mail: marina.makor@os-koper.si,

Dajana Nedoh, pedagoginja, tel. 05 66 38 120, e-mail: dajana.nedoh@guest.arnes.si,

Nika Rudež, socialna pedagoginja, tel. 05 66 38 121, e-mail: nika.rudez@os-koper.si.

 

Related Images:

(Skupno 6.646 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost