Popoldanske govorilne ure so organizirane po predmetnih področjih enkrat mesečno (v tabeli). Na pogovor z učiteljem lahko starši ali skrbniki  pridejo tudi v času dopoldanskih govorilnih ur po urniku dopoldanskih govorilnih ur, ki bo objavljen septembra na šolski spletni strani in na oglasni deski v avli šole.

 

Obiski staršev izven urnika govorilnih ur ter v mesecu septembru in juniju so možni po predhodnem dogovoru z učitelji.

Govorilne ure na razredni stopnji (prvo in drugo triletje) bodo organizirane skladno z dogovorom med razredničarkami in starši na prvem roditeljskem sestanku.

Na Osnovni šoli Koper v zadnjih letih klasične oblike našega sodelovanja s starši nadgrajujemo in ustvarjamo času in sodobnim potrebam ustrezne komunikacijske in družabne poti.

Sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija ponuja možnosti hitrejšega komuniciranja med domom in šolo (ko je to potrebno) in jo velja v bodoče bolje izkoristiti, vsekakor pa je nujno v teh interakcijah poglabljati in gojiti osebne pristne stike v sodelovanju, upoštevajoč tako potrebe staršev, učiteljev kot tudi otrok.

S šolskim letom 2012/2013 smo prešli na elektronsko vodenje dnevnikov in redovalnic s storitvijo eAsistent, ki omogoča sprotno obveščanje staršev učencev o odsotnosti, o vpisih v dnevnik, pohvalah, ocenjevanju znanja, ocenah, povabilih na govorilne ure in roditeljske sestanke.

Oblike, kot so:

  • vzpostavljanje elektronskih klepetalnic, interaktivne spletne strani za čim hitrejši pretok informacij,
  • skupno preživljanje prostega časa z otroki (učitelji, s starši in z učenci),
  • sodelovanje pri organizaciji in izpeljavi dni s posebno vsebino, šole v naravi,
  • sooblikovanje nadstandardnih programov, ponudbe interesnih dejavnosti, posameznih projektov,
  • skupno zastopanje stališč do nacionalne in regionalne šolske politike ter uvajanje le-te v zavod,
  • skupno oblikovanje vzgojnega načrta šole,
  • skupno organiziranje kulturnih in športnih prireditev ob praznikih in posebnih dnevih ter drugo

… so možnosti, kjer lahko v dobro otroka in njegovega devetletnega bivanja na šoli tako starši kot vzgojitelji in učitelji gradimo ustreznejše in kvalitetnejše poznavanje potreb, želja in interesov posameznikov, kar je zlasti pomembno v smislu dobrega, obojestransko konstruktivnega delovanja in zagotavljanja ustreznega psihofizičnega in socialnega razvoja in vzgoje naših otrok oz. učencev.

Termini govorilnih ur 2023-24

Dopoldanske GU 2023/24

Popoldanske GU 2023/24

 

 

Related Images:

(Skupno 13.233 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost