Naša šola OŠ Koper tudi letos sodeluje v šolski shemi. Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Podlaga za njeno načrtno in učinkovito izvajanje je strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023.

Cilji šolske sheme so: povečanje uživanja zelenjave, sadja in mleka ter mlečnih izdelkov pri otrocih in mladostnikih, povečanje porabe lokalnega sadja in zelenjave v šolah ter ozaveščenost otrok o kmetijstvu in prehrani.

V šolski shemi se učencem od 1. do 9. razreda v osnovni šoli brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na ‘šolsko sadje in zelenjavo’ ter ‘šolsko mleko’, na ta način je razdeljeno tudi financiranje. Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež pa iz proračuna Republike Slovenije.

Šola mora v večini razdeljevati sveže sadje in zelenjavo ter manj predelano in v večini mleko ter manj mlečne izdelke. V strategiji je poudarjeno, da morajo biti mlečni izdelki brez dodatkov (sladkor in sladila, arome, sadje, oreški, kakav, čokolada). Cilj EU šolske sheme je namreč tudi zmanjšanje debelosti in prekomerne teže pri otrocih in mladostnikih, ki lahko vplivata na pojav sladkorne bolezni tipa II že v mladosti.

Z izvajanjem šolske sheme pričnemo na naši šoli v mesecu septembru. Razdeljevanje sadja in zelenjave poteka izmenično z razdeljevanjem mleka in mlečnih izdelkov 1-krat tedensko. Izvajanje je označeno tudi na jedilniku (ŠS). V času izvajanja šolske sheme je v avli šole izobešen plakat »Šolska shema« Evropske unije, kot to predpisuje Uredba.

Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti. Šola je ob začetku in koncu šolskega leta dolžna narediti posnetek stanja o uživanju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov med učenci. Učenci bodo v ta namen izpolnili spletni vprašalnik.

 

Metka Benedik

Related Images:

(Skupno 1.510 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost