ČASOVNA RAZPOREDITEV DELA

Na šoli poteka pouk le v dopoldanski izmeni. Pouk pričenja ob 8.20 uri. V tretjem vzgojno izobraževalnem obdobju se za pouk izbirnih predmetov, dopolnilnega in dodatnega pouka, izkoristi tudi čas pred pričetkom pouka od 7.30 dalje.

Šolski dan na Osnovni šoli Koper

Predmeti po predmetniku, nivojski pouk, izbirni predmeti, individualni pouk, razredne ure in fakultativni pouk so vključeni v urnik rednega pouka.

Dopolnilni, dodatni pouk, samostojno učenje, pevski zbori, interesne dejavnosti in druge dejavnosti so organizirane pred ali po pouku.

Med šolskim letom so možne spremembe časovne razporeditve pouka in odmorov.

Ostale dejavnosti

DELOVNI IN OBRATOVALNI ČAS

POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

Osnovna šola Koper posluje pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek (v nadaljevanju: poslovni dnevi).

Ravnatelj lahko v skladu s šolskim koledarjem in v izjemnih okoliščinah (višja sila, ki je že nastopila ali se neposredno pričakuje in drugi primeri, ko so ogrožena človeška življenja in zdravje ljudi ali če je treba preprečiti grozečo materialno škodo) ali v primeru, da je to nujno potrebno za izvajanje uradnih ur s strankami ali za opravljanje dela, ki mora biti opravljeno brez prekinitve oziroma določenega dne ali v določenem roku, odredi, da Osnovna šola Koper ali njena notranja organizacijska enota začasno posluje v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug, z zakonom dela prost dan.

POSLOVNI ČAS

Poslovni čas se začne v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek ob 7.00 uri in konča ob 15.00 uri. Med poslovnim časom mora biti zagotovljeno poslovanje vseh notranjih organizacijskih enot Osnovne šole Koper. Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše deluje tudi v popoldanskem času, najkasneje do 20. ure.

URADNE URE

Uradne ure za poslovanje s strankami so vsak ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek od 7.00 do 15.00 ure in čas, opredeljen po LDN – govorilne ure, roditeljski sestanki, prireditve za starše in druge aktivnosti za učence in starše.

RAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA DELAVCEV

V Osnovni šoli Koper se določi premakljiv začetek in konec delovnega časa. V okviru premakljivega začetka in konca delovnega časa je čas za prihod delavcev na delo določen v razponu, in sicer:

 

Delovni čas delavcev

Related Images:

(Skupno 6.457 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost