ŠOLSKO LETO 2021/2022

1. konstituitivna seja sveta staršev v šolskem letu 2021/2022

 

Predlog sklepa k 1. točki:

SKLEP 1

Svet staršev Osnovne šole Koper ugotovi in potrdi mandate predstavnikov oddelčnih skupnosti – članov sveta staršev Osnovne šole Koper.

 

Za predsednika sveta staršev Osnovne šole Koper je izvoljen(a) ______________________.

 

Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanje je:

______ za, _______ proti, ________ vzdržanih.

Predlog sklepa k 2. točki:

SKLEP 2

Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi dnevni red 1. in konstitutivne seje sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2021/2022 z dne 27. 9. 2021.

Predlog sklepa k 3. točki:

SKLEP 3

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021.

Predlog sklepa k 4. točki:

SKLEP 4

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Koper za šolsko leto 2021/2022 in daje ________________ mnenje k Letnemu delovnemu načrtu Osnovne šole Koper za šolsko leto 2021/2022.

Predlog sklepa k 5. točki:

SKLEP 5

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z uresničevanjem vzgojnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021.

Predlog sklepa k 6. točki:

SKLEP 6

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s predstavitvijo koncepta – Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci.

Predlog sklepa k 7. točki:

SKLEP 7

Svet staršev Osnovne šole Koper imenuje člane v upravni odbor solidarnostnega sklada Osnovne šole Koper.

ŠOLSKO LETO 2020/2021

3. redna seja sveta staršev v šolskem letu 2020/2021

Predlog sklepa k 1. točki:

SKLEP 1

Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper.

Predlog sklepa k 2. točki:

SKLEP 2

Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 17. 2. 2021.

Predlog sklepa k 3. točki:

SKLEP 3

Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje realizacijo sklepov 2. seje sveta staršev z dne 17. 2. 2021.

Predlog sklepa k 4. točki:

SKLEP 4

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z učnimi gradivi za šolsko leto 2021/2022 in daje soglasje k predlogu in skupnim nabavnim cenam.

Predlog sklepa k 5. točki:

SKLEP 5

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s spremembo cenika storitev OŠ Koper.

Predlog sklepa k 6. točki:

SKLEP 6

Svet staršev Osnovne šole Koper izvoli _________________________ za predstavnika v Komisijo za prehrano.

Predlog sklepa k 7. točki:

SKLEP 7

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s poročilom predstavnikov iz Sveta zavoda.

Predlog sklepa k 8. točki:

SKLEP 8

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s poročanjem, vprašanji in pobudami predstavnikov oddelkov in odgovori.

2. redna seja sveta staršev v šolskem letu 2020/2021

Dopolnitve k pravilom šolskega reda in vzgojnega načrta s prilogami

 

Predlog sklepa k 1. točki:

SKLEP 1

Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper.

Predlog sklepa k 2. točki:

SKLEP 2

Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. in konstitutivne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 28. 9. 2020.

Predlog sklepa k 3. točki:

SKLEP 3

Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 7. 10. 2020.

Predlog sklepa k 4. točki:

SKLEP 4

Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. dopisne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 10.11.2020 do 12.11.2020.

Predlog sklepa k 5. točki:

SKLEP 5

Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 2. dopisne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 9.12.2020 do 14.12.2020.

Predlog sklepa k 6. točki:

SKLEP 6

Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 3. dopisne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 5.1.2021 do 12.1.2021.

Predlog sklepa k 7. točki:

SKLEP 7

Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 4. dopisne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 2.2.2021 do 5.2.2021.

Predlog sklepa k 8. točki:

SKLEP 8

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom Osnovne šole Koper za leto 2020 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu Osnovne šole Koper za leto 2020.

Predlog sklepa k 9. točki:

SKLEP 9

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s predstavitvijo evalvacije pouka na daljavo.

Predlog sklepa k 10. točki:

SKLEP 10

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Koper za leto 2021 in daje _____________ mnenje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Osnovne šole Koper za leto 2021.

1. konstitutivna seja sveta staršev v šolskem letu 2020/2021

Predlog sklepa k 1. točki:

SKLEP 1

Svet staršev Osnovne šole Koper ugotovi in potrdi mandate predstavnikov oddelčnih skupnosti – članov sveta staršev Osnovne šole Koper.

 

Za predsednika sveta staršev Osnovne šole Koper je izvoljen(a) ______________________.

 

Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanje je:

______ za, _______ proti, ________ vzdržanih.

Predlog sklepa k 2. točki:

SKLEP 2

Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi dnevni red 1. in konstitutivne seje sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2020/2021 z dne 28. 9. 2020.

Predlog sklepa k 3. točki:

SKLEP 3

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020.

Predlog sklepa k 4. točki:

SKLEP 4

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021 in daje ________________ mnenje k Letnemu delovnemu načrtu Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021.

Predlog sklepa k 5. točki:

SKLEP 5

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z uresničevanjem vzgojnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020.

Predlog sklepa k 6. točki:

SKLEP 6

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s pobudami in predlogi staršev in odgovori nanje.

 

ŠOLSKO LETO 2019/2020

1. Dopisna seja Sveta staršev Osnovne šole Koper v šol. l. 2019/2020 od 13. 5. 2020 do 15. 5. 2020
2. seja sveta staršev v šolskem letu 2019/2020

Predlog sklepa k 1. točki:

SKLEP 1

Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper.

Predlog sklepa k 2. točki:

 

 

SKLEP 2

Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. in konstitutivne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 23. 9. 2019.

Prepis zapisa 1. in konstitutivne seje Sveta staršev 23.9.19

Predlog sklepa k 3. točki:

 

 

SKLEP 3

Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 5. 2. 2020.

Zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev, 5.2.2020

Predlog sklepa k 4. točki:

 

 

SKLEP 4

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani Poslovnim poročilom Osnovne šole Koper za leto 2019 in daje ________________ mnenje k Poslovnemu poročilu Osnovne šole Koper za leto 2019.

Predlog sklepa k 5. točki:

 

 

SKLEP 5

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Koper za leto 2020 in daje _____________ mnenje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Osnovne šole Koper za leto 2020.

Predlog sklepa k 6. točki:

 

 

SKLEP 6

Svet staršev Osnovne šole Koper sprejme Poslovnik Sveta staršev Osnovne šole Koper kot podano.

Predlog sklepa k 7. točki:

 

 

SKLEP 7

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s predlagano spremembo cen šolske prehrane v šolskem letu 2020/2021.

Predlog povišanja cen šolskih obrokov 13. 02. 2020

 

1. konstitutivna seja sveta staršev v šolskem letu 2019/2020

Predlog sklepa k 1. točki:

SKLEP 1

Svet staršev Osnovne šole Koper ugotovi in potrdi mandate predstavnikov oddelčnih skupnosti – članov sveta staršev Osnovne šole Koper.

Za predsednika sveta staršev Osnovne šole Koper je izvoljen(a) ______________________.

Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanje je:

______ za, _______ proti, ________ vzdržanih.

Predlog sklepa k 2. točki:

 

 

 

 

SKLEP 2

Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi dnevni red 1. in konstitutivne seje sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2019/2020 z dne 23. 9. 2019.

Predlog sklepa k 3. točki:

 

 

 

 

SKLEP 3

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2018/2019 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2018/2019.

Predlog sklepa k 4. točki:

SKLEP 4

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020 in daje ________________ mnenje k Letnemu delovnemu načrtu Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020.

Predlog sklepa k 5. točki:

 

 

 

 

SKLEP 5

Svet staršev Osnovne šole Koper imenuje nadomestnega predstavnika staršev v Pritožbeno komisijo Osnovne šole Koper za mandatno obdobje štirih let oz. do poteka mandata imenovane komisije.

Predlog sklepa k 6. točki:

 

 

 

 

SKLEP 6

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s pobudami in predlogi staršev in odgovori nanje.

 

(Skupno 3.106 obiskov, današnjih obiskov 1)