ŠOLSKO LETO 2019/2020

1. konstitutivna seja sveta staršev v šolskem letu 2019/2020

Predlog sklepa k 1. točki:

SKLEP 1

Svet staršev Osnovne šole Koper ugotovi in potrdi mandate predstavnikov oddelčnih skupnosti – članov sveta staršev Osnovne šole Koper.

Za predsednika sveta staršev Osnovne šole Koper je izvoljen(a) ______________________.

Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanje je:

______ za, _______ proti, ________ vzdržanih.

Predlog sklepa k 2. točki:

 

 

 

 

SKLEP 2

Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi dnevni red 1. in konstitutivne seje sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2019/2020 z dne 23. 9. 2019.

Predlog sklepa k 3. točki:

 

 

 

 

SKLEP 3

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2018/2019 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2018/2019.

Predlog sklepa k 4. točki:

SKLEP 4

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020 in daje ________________ mnenje k Letnemu delovnemu načrtu Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020.

Predlog sklepa k 5. točki:

 

 

 

 

SKLEP 5

Svet staršev Osnovne šole Koper imenuje nadomestnega predstavnika staršev v Pritožbeno komisijo Osnovne šole Koper za mandatno obdobje štirih let oz. do poteka mandata imenovane komisije.

Predlog sklepa k 6. točki:

 

 

 

 

SKLEP 6

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s pobudami in predlogi staršev in odgovori nanje.

 

ŠOLSKO LETO 2018/2019

1. konstitutivna seja sveta staršev v šolskem letu 2018/2019
Predlog sklepa k 1. točki:

SKLEP 1

Svet staršev Osnovne šole Koper ugotovi in potrdi mandate predstavnikov oddelčnih skupnosti – članov sveta staršev Osnovne šole Koper.

Za predsednika sveta staršev Osnovne šole Koper je izvoljen(a) ______________________.

Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanje je:

______ za, _______ proti, ________ vzdržanih.

Za podpredsednika oz. namestnika sveta staršev Osnovne šole Koper je izvoljen(a) __________________________.

Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanje je:

______ za, _______ proti, ________ vzdržanih.

Predstavniki in nam. – svet staršev 

Predlog sklepa k 2. točki:

SKLEP 2

Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi dnevni red 1. in konstitutivne seje sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2018/2019 z dne 26. 9. 2018.

 

Predlog sklepa k 3. točki:

SKLEP 3

Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 7. seje sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2018/2019, z dne 29. 5. 2018.

Zapisnik 7. seje sveta staršev, 29.5.18

Predlog sklepa k 4. točki:

SKLEP 4

Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 1. dopisne seje sveta staršev Osnovne šole Koper, od 20. 6. 2018 do 21. 6. 2018.

Zapisnik 1. dopisne seje SS, od 20.6.18 do 21.6.18

Predlog sklepa k 5. točki:

SKLEP 5

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2017/2018 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2017/2018.

Predlog sklepa k 6. točki:

SKLEP 6

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Koper za šolsko leto 2018/2019 in daje _____________ mnenje k Letnemu delovnemu načrtu Osnovne šole Koper za šolsko leto 2018/2019.

Predlog sklepa k 7. točki:

SKLEP 7

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s poročilom o uresničevanju vzgojnega načrta v Osnovni šoli Koper v šolskem letu 2017/2018.

2. seja sveta staršev v šolskem letu 2018/2019
Predlog sklepa k 1. točki:

 

 

SKLEP 1

Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 2. seje sveta staršev Osnovne šole Koper.

 

Predlog sklepa k 2. točki:

 

 

SKLEP 2

Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. seje sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 26. 9. 2018.

Zapisnik 1. redne in konstitutivne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper – 26.9.18

Predlog sklepa k 3. točki:

 

 

SKLEP 3

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani Poslovnim poročilom Osnovne šole Koper za leto 2018 in daje ________________ mnenje k Poslovnemu poročilu Osnovne šole Koper za leto 2018.

Predlog sklepa k 4. točki:

 

 

SKLEP 4

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Koper za leto 2019 in daje _____________ mnenje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Osnovne šole Koper za leto 2019.

Predlog sklepa k 5. točki:

 

 

SKLEP 5

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s spremembo cenika prehrane in šolskih storitev.

Predlog sklepa k 6. točki:

 

 

SKLEP 6

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s pobudami in predlogi staršev in odgovori nanje.

3. seja sveta staršev v šolskem letu 2018/2019
Predlog sklepa k 1. točki:

 

SKLEP 1

Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 3. seje sveta staršev Osnovne šole Koper.

Predlog sklepa k 2. točki:

 

SKLEP 2

Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 2. seje sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 20. 2. 2019.

Predlog sklepa k 3. točki:

 

SKLEP 3

Svet staršev Osnovne šole Koper imenuje naslednje člane ……………………………………………………………………………………………………………

v svet zavoda Osnovne šole Koper, predstavnike staršev.

Predlog sklepa k 4. točki:

 

SKLEP 4

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z učnimi gradivi za šolsko leto 2019/2020 in daje soglasje k predlogu in skupnim nabavnim cenam.

Primerjava cen delovnih zvezkov

Predlog sklepa k 5. točki:

 

SKLEP 5

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z nadstandardnim programom za šolsko leto 2019/2020 in daje soglasje k predlogu.

Predlog sklepa k 6. točki:

 

SKLEP 6

Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s pobudami in predlogi staršev in odgovori nanje.

Predlog sklepa k 7. točki:

 

SKLEP 7

 Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s poročilom o uresničevanju vzgojnega načrta Osnovne šole Koper.

(Skupno 715 obiskov, današnjih obiskov 1)