ŠOLSKO LETO 2023/2024

1. konstitutivna seja sveta staršev v šolskem letu 2023/2024

  Vabilo – 1. in konstitutivna seja Sveta staršev OŠ Koper, 26.9.23

  SVET STARŠEV OŠ KOPER 2023-24, PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 3. SEJE SVETA STARŠEV OŠ KOPER

  Prepis zapisa 3. redne seje SS 9.5.23

  Zadnja 4 šolska leta

  PREDSTAVNIKI STARŠEV V SVETU STARŠEV OŠ KOPER 2023-24

  SVET STARŠEV 2023-24, LINK DO STATUTOV OŠ KOPER

  Dodatno gradivo, 1_seja, Celostna analiza NPZ 2023

  Dodatno gradivo, 1_seja, Pobude in predlogi

  Dodatno gradivo, 1_seja, Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta 22-23

   

  Poročilo o realizaciji LDN 2022-23

  LDN 23-24

  Priloge:

    

   Predlog sklepa k 1. točki:

   SKLEP 1

    

   Svet staršev Osnovne šole Koper ugotovi in potrdi mandate predstavnikov oddelčnih skupnosti – članov sveta staršev Osnovne šole Koper.

    

   Za predsednika Sveta staršev Osnovne šole Koper je izvoljen(a) ______________________.

    

   Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanje je bil:

   ______ za, _______ proti, ________ vzdržanih.

    

   Za namestnika Sveta Staršev Osnovne šole Koper je izvoljen(a)

   _______________________.

    

   Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanje je bil:

   ______ za, _______ proti, ________ vzdržanih.

    

   Predlog sklepa k 2. točki:

   SKLEP 2

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi dnevni red 1. in konstitutivne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2023/2024 z dne 26. 9. 2023.

    

   Predlog sklepa k 3. točki:

   SKLEP 3

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 9. 5. 2023.

    

   Predlog sklepa k 4. točki:

   SKLEP 4

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s predstavitvijo nacionalnega programa Humani monitoring in daje pozitivno mnenje k sodelovanju v raziskavi.

    

   Predlog sklepa k 5. točki:

   SKLEP 5

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2022/2023 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2022/2023.

    

   Predlog sklepa k 6. točki:

   SKLEP 6

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Koper za šolsko leto 2023/2024 in daje ________________ mnenje k Letnemu delovnemu načrtu Osnovne šole Koper za šolsko leto 2023/2024.

    

   Predlog sklepa k 7. točki:

   SKLEP 7

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani uresničevanjem vzgojnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2022/2023.

    

   Predlog sklepa k 8. točki:

   SKLEP 8

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s pastmi uporabe mobilnih telefonov.

    

   Predlog sklepa k 9. točki:

   SKLEP 9

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s pregledom realizacije sklepov 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper.

    

   Predlog sklepa k 10. točki:

   SKLEP 10

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s poročilom predstavnika v Svetu zavoda Osnovne šole Koper.

    

   3. redna seja sveta staršev v šolskem letu 2022/2023

    Vabilo na 3. sejo sveta staršev 9.maj 2023

     

    Priloge:

      

     Predlog sklepa k 1. točki:

     SKLEP 1

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper.

      

     Predlog sklepa k 2. točki:

     SKLEP 2

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 27. 2. 2023.

      

     Predlog sklepa k 3. točki:

     SKLEP 3

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. dopisne seje sveta staršev od 20. 3. 2023 do 22. 3. 2023.

      

     Predlog sklepa k 4. točki:

     SKLEP 4

     Svet staršev Osnovne šole Koper izvoli tri predstavnike Sveta staršev Osnovne šole Koper v Svet zavoda Osnovne šole Koper za novo mandatno obdobje.

      

     Predlog sklepa k 5. točki:

     SKLEP 5

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z učnimi gradivi za šolsko leto 2023/2024 in daje soglasje k predlogu in skupnim nabavnim cenam.

      

     Predlog sklepa k 6. točki:

     SKLEP 6

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje realizacijo sklepov 2. seje sveta staršev z dne 27. 2. 2023 in 1. dopisne seje sveta staršev od 20. 3. 2023 do 22. 3. 2023.

      

     Predlog sklepa k 7. točki:

     SKLEP 7

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s poročilom predstavnikov iz Sveta zavoda.

      

     2. redna seja sveta staršev v šolskem letu 2022/2023

      Vabilo 2. seje sveta staršev, 27.2.2023

       

      Priloge:

        

       Predlog sklepa k 1. točki:

       SKLEP 1

       Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper.

        

       Predlog sklepa k 2. točki:

       SKLEP 2

       Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 16. 5. 2022.

        

       Predlog sklepa k 3. točki:

       SKLEP 3

       Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. in konstitutiven seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 28. 9. 2022.

        

       Predlog sklepa k 4. točki:

       SKLEP 4

       Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom Osnovne šole Koper za leto 2022 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu Osnovne šole Koper za leto 2022.

        

       Predlog sklepa k 5. točki:

       SKLEP 5

       Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Koper za leto 2023 in daje _____________ mnenje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Osnovne šole Koper za leto 2023.

        

       Predlog sklepa k 6. točki:

       SKLEP 6

       Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s poročilom predstavnikov staršev v svetu šole.

        

       Predlog sklepa k 7. točki:

       SKLEP 7

       Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani in pregleda realizacijo sprejetih sklepov.

        

       1. konstituitivna seja sveta staršev v šolskem letu 2022/2023

        Vabilo – 1. seja sveta staršev, 28.9.22

        Evalvacija 1. roditeljskega sestanka 2022

         

        Poročilo o realizaciji LDN 2021-22

        Priloge:

         

        Letni delovni načrt OŠ Koper za šol.l. 2022/23

        Priloge:

         

        Pravilnik o šolski prehrani

        Predlog cenika OŠ Koper

        PREDSTAVNIKI STARŠEV 2022-23

         

        Predlog sklepa k 1. točki:

        SKLEP 1

        Svet staršev Osnovne šole Koper ugotovi in potrdi mandate predstavnikov oddelčnih skupnosti – članov sveta staršev Osnovne šole Koper.

         

        Za predsednika sveta staršev Osnovne šole Koper je izvoljen(a) ______________________.

         

        Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanje je:

        ______ za, _______ proti, ________ vzdržanih.

         

        Predlog sklepa k 2. točki:

        SKLEP 2

        Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi dnevni red 1. in konstitutivne seje sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2022/2023 z dne 28. 9. 2022.

         

        Predlog sklepa k 3. točki:

        SKLEP 3

        Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2021/2021 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2021/2022.

         

        Predlog sklepa k 4. točki:

        SKLEP 4

        Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Koper za šolsko leto 2022/2023 in daje ________________ mnenje k Letnemu delovnemu načrtu Osnovne šole Koper za šolsko leto 2022/2023.

         

        Predlog sklepa k 5. točki:

        SKLEP 5

        Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z uresničevanjem vzgojnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2021/2022 in predstavitvijo dopolnitve Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda za šolsko leto 2022/23.

         

        Predlog sklepa k 6. točki:

        SKLEP 6

        Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s predstavitvijo razvojne naloge Inovativna učna okolja.

         

        Predlog sklepa k 7. točki:

        SKLEP 7

        Svet staršev Osnovne šole Koper imenuje člane v upravni odbor razvojnega sklada Osnovne šole Koper.

         

        Predlog sklepa k 8. točki:

        SKLEP 8

        Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s Pravilnikom o šolski prehrani.

         

        Predlog sklepa k 9. točki:

        SKLEP 9

        Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s predlogom novega cenika OŠ Koper.

         

        ŠOLSKO LETO 2021/2022

        3. redna seja sveta staršev v šolskem letu 2021/2022

         Zapisnik 2. redne seje Sveta starsev 16.2.2022

         Vabilo 3. seja sveta staršev maj 2022

         Sklepi sveta staršev

         IZBOR DZ-SS-2022-2023

         Poročilo Dimitrij Marušič za 3. redno sejo SS

         Zapisnik 3. redne seje Sveta starsev 16.5.2022

          

         Predlog sklepa k 1. točki:

         SKLEP 1

         Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper.

         Predlog sklepa k 2. točki:

         SKLEP 2

         Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 16. 2. 2022.

         Predlog sklepa k 3. točki:

         SKLEP 3

         Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje realizacijo sklepov 2. seje sveta staršev z dne 16. 2. 2022.

         Predlog sklepa k 4. točki:

         SKLEP 4

         Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z učnimi gradivi za šolsko leto 2022/2023 in daje soglasje k predlogu in skupnim nabavnim cenam.

         Predlog sklepa k 5. točki:

         SKLEP 5

         Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s poročilom predstavnikov iz Sveta zavoda.

         2. redna seja sveta staršev v šolskem letu 2021/2022

          

         Predlog sklepa k 1. točki:

         SKLEP 1

         Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper.

         Predlog sklepa k 2. točki:

         SKLEP 2

         Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. in konstitutivne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 27. 9. 2021.

         Predlog sklepa k 3. točki:

         SKLEP 3

         Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 11. 11. 2021.

         Predlog sklepa k 4. točki:

         SKLEP 4

         Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom Osnovne šole Koper za leto 2021 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu Osnovne šole Koper za leto 2021.

         Predlog sklepa k 5. točki:

         SKLEP 5

         Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Koper za leto 2022 in daje _____________ mnenje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Osnovne šole Koper za leto 2022.

         1. konstituitivna seja sveta staršev v šolskem letu 2021/2022

          

         Predlog sklepa k 1. točki:

         SKLEP 1

         Svet staršev Osnovne šole Koper ugotovi in potrdi mandate predstavnikov oddelčnih skupnosti – članov sveta staršev Osnovne šole Koper.

          

         Za predsednika sveta staršev Osnovne šole Koper je izvoljen(a) ______________________.

          

         Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanje je:

         ______ za, _______ proti, ________ vzdržanih.

         Predlog sklepa k 2. točki:

         SKLEP 2

         Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi dnevni red 1. in konstitutivne seje sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2021/2022 z dne 27. 9. 2021.

         Predlog sklepa k 3. točki:

         SKLEP 3

         Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021.

         Predlog sklepa k 4. točki:

         SKLEP 4

         Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Koper za šolsko leto 2021/2022 in daje ________________ mnenje k Letnemu delovnemu načrtu Osnovne šole Koper za šolsko leto 2021/2022.

         Predlog sklepa k 5. točki:

         SKLEP 5

         Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z uresničevanjem vzgojnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021.

         Predlog sklepa k 6. točki:

         SKLEP 6

         Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s predstavitvijo koncepta – Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci.

         Predlog sklepa k 7. točki:

         SKLEP 7

         Svet staršev Osnovne šole Koper imenuje člane v upravni odbor solidarnostnega sklada Osnovne šole Koper.

         ŠOLSKO LETO 2020/2021

         3. redna seja sveta staršev v šolskem letu 2020/2021

         Predlog sklepa k 1. točki:

         SKLEP 1

         Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper.

         Predlog sklepa k 2. točki:

         SKLEP 2

         Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 17. 2. 2021.

         Predlog sklepa k 3. točki:

         SKLEP 3

         Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje realizacijo sklepov 2. seje sveta staršev z dne 17. 2. 2021.

         Predlog sklepa k 4. točki:

         SKLEP 4

         Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z učnimi gradivi za šolsko leto 2021/2022 in daje soglasje k predlogu in skupnim nabavnim cenam.

         Predlog sklepa k 5. točki:

         SKLEP 5

         Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s spremembo cenika storitev OŠ Koper.

         Predlog sklepa k 6. točki:

         SKLEP 6

         Svet staršev Osnovne šole Koper izvoli _________________________ za predstavnika v Komisijo za prehrano.

         Predlog sklepa k 7. točki:

         SKLEP 7

         Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s poročilom predstavnikov iz Sveta zavoda.

         Predlog sklepa k 8. točki:

         SKLEP 8

         Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s poročanjem, vprašanji in pobudami predstavnikov oddelkov in odgovori.

         2. redna seja sveta staršev v šolskem letu 2020/2021

         Dopolnitve k pravilom šolskega reda in vzgojnega načrta s prilogami

          

         Predlog sklepa k 1. točki:

         SKLEP 1

         Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper.

         Predlog sklepa k 2. točki:

         SKLEP 2

         Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. in konstitutivne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 28. 9. 2020.

         Predlog sklepa k 3. točki:

         SKLEP 3

         Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 7. 10. 2020.

         Predlog sklepa k 4. točki:

         SKLEP 4

         Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. dopisne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 10.11.2020 do 12.11.2020.

         Predlog sklepa k 5. točki:

         SKLEP 5

         Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 2. dopisne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 9.12.2020 do 14.12.2020.

         Predlog sklepa k 6. točki:

         SKLEP 6

         Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 3. dopisne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 5.1.2021 do 12.1.2021.

         Predlog sklepa k 7. točki:

         SKLEP 7

         Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 4. dopisne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 2.2.2021 do 5.2.2021.

         Predlog sklepa k 8. točki:

         SKLEP 8

         Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom Osnovne šole Koper za leto 2020 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu Osnovne šole Koper za leto 2020.

         Predlog sklepa k 9. točki:

         SKLEP 9

         Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s predstavitvijo evalvacije pouka na daljavo.

         Predlog sklepa k 10. točki:

         SKLEP 10

         Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Koper za leto 2021 in daje _____________ mnenje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Osnovne šole Koper za leto 2021.

         1. konstitutivna seja sveta staršev v šolskem letu 2020/2021

         Predlog sklepa k 1. točki:

         SKLEP 1

         Svet staršev Osnovne šole Koper ugotovi in potrdi mandate predstavnikov oddelčnih skupnosti – članov sveta staršev Osnovne šole Koper.

          

         Za predsednika sveta staršev Osnovne šole Koper je izvoljen(a) ______________________.

          

         Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanje je:

         ______ za, _______ proti, ________ vzdržanih.

         Predlog sklepa k 2. točki:

         SKLEP 2

         Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi dnevni red 1. in konstitutivne seje sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2020/2021 z dne 28. 9. 2020.

         Predlog sklepa k 3. točki:

         SKLEP 3

         Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020.

         Predlog sklepa k 4. točki:

         SKLEP 4

         Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021 in daje ________________ mnenje k Letnemu delovnemu načrtu Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021.

         Predlog sklepa k 5. točki:

         SKLEP 5

         Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z uresničevanjem vzgojnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020.

         Predlog sklepa k 6. točki:

         SKLEP 6

         Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s pobudami in predlogi staršev in odgovori nanje.

          

         ŠOLSKO LETO 2019/2020

         1. Dopisna seja Sveta staršev Osnovne šole Koper v šol. l. 2019/2020 od 13. 5. 2020 do 15. 5. 2020
         2. seja sveta staršev v šolskem letu 2019/2020

         Predlog sklepa k 1. točki:

         SKLEP 1

         Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper.

         Predlog sklepa k 2. točki:

          

          

         SKLEP 2

         Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. in konstitutivne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 23. 9. 2019.

         Prepis zapisa 1. in konstitutivne seje Sveta staršev 23.9.19

         Predlog sklepa k 3. točki:

          

          

         SKLEP 3

         Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 5. 2. 2020.

         Zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev, 5.2.2020

         Predlog sklepa k 4. točki:

          

          

         SKLEP 4

         Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani Poslovnim poročilom Osnovne šole Koper za leto 2019 in daje ________________ mnenje k Poslovnemu poročilu Osnovne šole Koper za leto 2019.

         Predlog sklepa k 5. točki:

          

          

         SKLEP 5

         Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Koper za leto 2020 in daje _____________ mnenje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Osnovne šole Koper za leto 2020.

         Predlog sklepa k 6. točki:

          

          

         SKLEP 6

         Svet staršev Osnovne šole Koper sprejme Poslovnik Sveta staršev Osnovne šole Koper kot podano.

         Predlog sklepa k 7. točki:

          

          

         SKLEP 7

         Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s predlagano spremembo cen šolske prehrane v šolskem letu 2020/2021.

         Predlog povišanja cen šolskih obrokov 13. 02. 2020

          

         1. konstitutivna seja sveta staršev v šolskem letu 2019/2020

         Predlog sklepa k 1. točki:

         SKLEP 1

         Svet staršev Osnovne šole Koper ugotovi in potrdi mandate predstavnikov oddelčnih skupnosti – članov sveta staršev Osnovne šole Koper.

         Za predsednika sveta staršev Osnovne šole Koper je izvoljen(a) ______________________.

         Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanje je:

         ______ za, _______ proti, ________ vzdržanih.

         Predlog sklepa k 2. točki:

          

          

          

          

         SKLEP 2

         Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi dnevni red 1. in konstitutivne seje sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2019/2020 z dne 23. 9. 2019.

         Predlog sklepa k 3. točki:

          

          

          

          

         SKLEP 3

         Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2018/2019 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2018/2019.

         Predlog sklepa k 4. točki:

         SKLEP 4

         Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020 in daje ________________ mnenje k Letnemu delovnemu načrtu Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020.

         Predlog sklepa k 5. točki:

          

          

          

          

         SKLEP 5

         Svet staršev Osnovne šole Koper imenuje nadomestnega predstavnika staršev v Pritožbeno komisijo Osnovne šole Koper za mandatno obdobje štirih let oz. do poteka mandata imenovane komisije.

         Predlog sklepa k 6. točki:

          

          

          

          

         SKLEP 6

         Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s pobudami in predlogi staršev in odgovori nanje.

          

         Related Images:

         (Skupno 5.360 obiskov, današnjih obiskov 1)
         Dostopnost