RODITELJSKI SESTANKI

V šolskem letu  bodo za posamezni oddelek organizirani predvidoma trije roditeljski sestanki: prvi v mesecu septembru, drugi po dogovoru in tretji v aprilu ali maju.

Strokovni delavci šole sodelujejo s starši zlasti pri:

  • vzajemnem prizadevanju za razvoj in vzgojo učencev,
  • organiziranju interesnih dejavnosti in izrabi prostega časa,
  • organizirani nabavi učbenikov,
  • usmerjanju in poklicnem svetovanju učencem,
  • vzgoji za humane odnose,
  • organizaciji prehrane za učence.

Na prvem roditeljskem sestanku izvolijo starši posameznega oddelka svojega predstavnika v svet staršev. Roditeljski sestanki so lahko organizirani za posamezni oddelek,  skupno za več oddelkov ali skupno za celotno šolo.

V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga predstavniki staršev, izvoljeni na roditeljskih sestankih posameznih oddelkov.

 

 

 

 

Program predavanj in roditeljskih sestankov za starše za šolsko leto 2023/24

Vabila na roditeljske sestanke

Related Images:

(Skupno 5.389 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost