»Podjetništvo« Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah

PROJEKT POGUM

(Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah)

Podjetnost je ena izmed osmih splošnih veščin vseživljenjskega učenja, ki jih je opredelila in zapisala evropska komisija kot ključne za družbo znanja. V projektu POGUM  (PO-djetnost, Gradnik zaUpanja Mladih) spodbujamo način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.

Ključna cilja projekta sta: – razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem – opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

V povezavi z Okvirjem podjetnostne kompetence (EntreComp) in v skladu s premišljenimi nameni na ravni vzgoje in izobraževanja, projekt omogoča: • da bi učenci starši, lokalne skupnosti in družba v celoti povečala pozornost k oblikovanju osebnosti za dvig sposobnosti problemskega pristopa k učenju, sposobnosti reflektiranega dela v skupini, sposobnosti načrtovanja lastne življenjske pot in pri njej vztrajati, sposobnosti kombinirati skrb zase s skrbjo za druge in za okolje; • ob tem naj šola krepi še sposobnosti samoomejitve, toleranco, iniciativnost in proaktivnost ipd.
Osnovna šola Koper se je vključila v projekt POGUM (2017 – 2022) v šolskem letu 2017/18, vendar smo, kot implementacijska šola, aktivno začeli delovati šele v šolskem letu 2019/20. V prvih dveh letih projekta so bile aktivne le razvojne šole, ki so prve začele razvijati in preizkušati modele za razvoj podjetnostne kompetence.

V prvem letu smo na naši šoli v projekt vključili del Skupnosti učencev šole, predsednike in namestnike od 6. do 9. razreda. Kot izziv smo si zadali zmanjšanje hrupa na šoli in oblikovali smo raziskovalno vprašanje ‘Kako bolje upravljati s svojimi čustvi zato, da bi se bolje počutili sami s sabo in z drugimi ter zmanjšali hrup na šoli?’. Naš izziv spada v področja Karierna in poklicna orientacija, Prostori in Gibanje in zdravje. Glede na Okvir podjetnostne kompetence (EntreComp) smo se odločili pri učencih razvijati predvsem zmožnost odkrivanja priložnosti, ustvarjalnost in kreativnost (ZAMISLI IN PRILOŽNOSTI), samozavedanje in samoučinkovitost, motivacijo in vztrajnost, mobiliziranje virov (VIRI), prevzemanje pobude in sodelovanje (K DEJANJEM).

Načrtujemo izvedbo dneva dejavnosti, ki ga bodo vodili učenci, opravljanje meritev hrupa, sprotno vključevanje tehnik za sproščanje in čuječnost v pouk ter obeležitev Svetovnega dne zavedanja o hrupu.

Šolski projektni tim sestavljajo Ivanka Jerman, vodja tima, in člani Manica Cink, Marko Krota, Sara Čeleš in Niti Krota Bagari.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Povezave

Publikacije UE

 

Related Images:

(Skupno 1.185 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost