Evropski dan jezikov – 26. september

 

V mreži evropskih mest, ki vsako leto 26. septembra praznujejo svojo jezikovno in kulturno raznolikost, je tudi Koper. Osnovna šola Koper kot partner v projektu JEZIKI ŠTEJEJO (JeŠT), ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru Evropskega socialnega sklada, je na ta dan pripravila kulturni dan Jeziki brez meja, pri katerem so glavno besedo dobili učenci. Z namenom, da bi osvetliti raznoliko jezikovno in kulturno pestrost mesta Koper ter hkrati spodbudili vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje, so dejavnosti potekale tako na šoli kot na koprskih ulicah, in sicer med Titovim in Carpacciovim trgom. Učenci so na Kidričevi ulici sodelujočim zastavljali vprašanja vezana na različne države. Tako učenci kot iskalci zaklada, ki so bili sedmošolci in nekateri mimoidoči občani in turisti, so bili nad igro Lov za zakladom navdušeni. Vzporedno z aktivnostjo na prostem so učiteljice z učenci v prostorih šole izvajale dejavnost Jezikovnih portretov, čigar namen je bil spregovoriti o jezikih tako, da so učenci predhodno določen del telesa povezali z jezikom, ki ga govorijo oziroma poznajo. Na takšen način so krepili zavest o pomenu svojega lastnega jezikovnega bogastva, poleg tega pa so razvijali zavedanje, da sta učenje jezikov in večjezičnost samoumevna elementa njihovega sveta. Učenci so imeli tudi možnost prinesti od doma nek predmet, ki je povezan s kulturo, v kateri se določen jezik govori, npr. zastavo, skodelico iz neke določene države, spominek itn. Ob različnih predmetih so se učenci, ki so bili razdeljeni v manjše skupine, pogovarjali in argumentirali svoj izbor predmeta ter tako ozaveščali pomen poznavanja ter sprejemanja medkulturnosti in raznojezičnosti.

Koordinatorica projekta: Alenka Likar

 

Related Images:

Evropski dan jezikov (26. september)

V mreži evropskih mest, ki vsako leto 26. septembra praznujejo svojo jezikovno in kulturno raznolikost, je tudi Koper. Osnovna šola Koper kot partner v projektu JEZIKI ŠTEJEJO (JeŠT), ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru Evropskega socialnega sklada, je na ta dan pripravila kulturni dan Jeziki brez meja, pri katerem so glavno besedo dobili učenci. Z namenom, da bi osvetliti raznoliko jezikovno in kulturno pestrost mesta Koper ter hkrati spodbudili vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje, so dejavnosti potekale tako na šoli kot na koprskih ulicah, in sicer med Titovim in Carpaccievim trgom. Učenci so na Kidričevi ulici sodelujočim zastavljali vprašanja vezana na različne države. Tako učenci kot iskalci zaklada, ki so bili sedmošolci, učenci priseljenci naše šole, ki v Sloveniji prvič obiskujejo osnovnošolski program, in mimoidoči, so bili nad igro Lov za zakladom navdušeni. Vzporedno z aktivnostjo na prostem so učiteljice z učenci v prostorih šole izvajale dejavnost Jezikovni portreti. Skozi Jezikovne portrete so učenci govorili o jezikih tako, da so določene dele telesa povezali z jeziki. Na takšen način so krepili zavest o pomenu svojega lastnega jezikovnega bogastva, poleg tega pa so tudi razvijali zavedanje, da sta učenje jezikov in večjezičnost samoumevna elementa njihovega sveta.

 

Koordinatorica projekta: Alenka Likar

Related Images:

Dostopnost