Jeziki štejejo

   

 

Opis projekta
Namen projekta je ustvariti učna okolja, v katerih bodo predvsem otroci, učenci in dijaki usvojili raznojezično kompetenco. Raznojezičnost (plurilingvizem), ki jo sestavljajo znanja, stališča in spretnosti, pospešuje demokratične procese in spodbuja vsevključenost in vseprisotnost različnih jezikov in njihovih rab.
V projekt je vključenih 32 partnerjev: vrtcev, osnovnih in srednji šol, univerz in raziskovalnih zavodov iz vseh regij Slovenije.

Trajanje projekta
24. 1. 2017 – 30. 6. 2022

SPLETNA STRAN PROJEKTA

Vabljeni k ogledu promocijskega videa Jeziki štejejo.


Descrizione del progetto:
L’obiettivo del progetto è quello di creare ambienti di studio in cui i bambini, gli alunni e gli studenti potranno sviluppare competenze plurilinguistiche. Il plurilinguismo, basato su conoscenze, atteggiamenti e competenze, favorisce i processi democratici e promuove l’inclusione e l’onnipresenza delle varie lingue e il loro uso.
Il progetto include 32 partner: scuole materne, scuole elementari e medie, università e istituti di ricerca provenienti da tutte le regioni della Slovenia.
Durata del progetto:
24/1/2017 – 30/6/2022

Project description:
The purpose of the project is to create learning environments in which children, pupils and students will develop plurilingual skills. Plurilinguism consists of knowledge, attitudes and skills, it promotes democratic processes and stimulates the omnipresence and inclusion of different languages and their uses.
The project integrates 32 partners: kindergartens, primary and secondary schools, universities and research institutes from all regions of Slovenia.
Project duration:
24th January 2017 – 30th June 2022

Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.


 

(Skupno 468 obiskov, današnjih obiskov 1)